Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NUSA”

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne

 

1.1.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep „NUSA”, zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta w tym również na temat ochrony danych osobowych (dalej: Regulamin)

1.2.       Sklep „NUSA” działający pod adresem www.nusa-store.com działa na zasadach określonych w Regulaminie;

1.3        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

·      Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

·      Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

·      Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

·      Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2 

Definicje

 

·         „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

·         „Formularz rejestracji” – formularz dostępny na stronie internetowej www.nusa-store.com umożliwiający utworzenie Konsumentowi własnego Konta; 

·         „Formularz zamówienia” – formularz dostępny na stronie internetowej www.nusa-store.com umożliwiający złożenie Zamówienia;

·         „Klient” – Kupujący będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

·         „Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

·        „Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

·      „Newsletter” – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, za wyraźną zgodą Usługobiorcy;

·         „Towar” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

·         „Regulamin” - niniejszy regulamin Sklepu;

·         „Sklep” - Sklep internetowy Usługodawcy o nazwie „NUSA”, działający pod adresem www.nusa-store.com;  

·       „Sprzedawca” – Anna Skura prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WAW PROJECT - ANNA SKURA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby:, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej  12, 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@nusa-store.co; 

·         „Umowa Sprzedaży” – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

·         „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;

·     „Kupujący”– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej; 

·         „Zamówienie” - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą;

 

§ 3 

Wymogi techniczne

 

3.1        Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 

·      Urządzenie z dostępem do Internetu;

·      Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;

3.2        Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest    aktywne konto e-mail;

 

 

§ 4 

Towary

 

4.1        Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski; 

4.2       Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach, gdyż większość tych Towarów jest wykonywane ręcznie;

4.3        Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem;

 

§ 5 

Zamówienia

 

5.1        Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT; 

5.2        Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie:

·      cena za Towar (zawierająca podatek VAT); 

·      koszty dostawy towaru, według wybranego przewoźnika, wagi Towaru i sposobu dostawy; 

5.3      Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie;

5.4        Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia;

5.5        Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.nusa-store.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok;

5.6      Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy magazynu tj. od 08:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;

5.7        Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji Klientów w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00. Odpowiedzi na maile, wiadomości na Facebooku i Instagram'ie oraz na komentarze odbywają się w kolejności zgłoszeń; 

 

§ 6 

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 

6.1        W celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący powinien Towar, który chce kupić dodać do koszyka w Sklepie;

6.2.     Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru/przewoźnika oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia;

6.3       Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek;

6.4        Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

6.5     Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na wskazany przez Klienta prawidłowy adres email – poprzez potwierdzenie dokonania Zamówienia;

6.6        Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

 

§ 7 

Płatności

 

7.1        Za złożone Zamówienie można zapłacić w następujący sposób: 

·      płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (poprzez wybranie płatności Przelewy24, następnie zostaną wygenerowane dane do przelewu);

·      płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (tpay, Przelewy24.pl);

·      płatności ratalne PayPo za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl; 

7.2       W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych banków oraz płatności Blik;

7.3       Towar zostanie wysłany Kupującemu po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 

7.4.     Przelewy24.pl, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7.5.       Administratorem danych osobowych jest KIP (dalej też: Administrator), ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań,
tel. (61) 66 82 778, e-mail: info@tpay.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych KIP (dalej: Inspektor) jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tpay.com.
 

 

§ 8  

Realizacja Zamówień

 

8.1        Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad;

8.2.      Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności/ przewoźnika oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru i jego wagi;

8.3        Sposoby dostawy są opisane również przy poszczególnych Towarach na stronie Sklepu; 

8.4        Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika w sumie 14 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika;

8.5        Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL oraz Paczkomaty Inpost);

 

§ 9 

 Prawo odstąpienia od Umowy/ Zwrot Towaru

 

9.1        Klient, który jest jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny; 

9.2      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
-      w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
-     w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

9.3      Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres: contact@nusa-store.comzawierające formularz zwrotu dostępny do pobrania tutaj lub w zakładce zwroty). W przypadku braku spełnienia tego obowiązku tj. niedostarczenie formularza zwrotu, może to znacznie utrudnić dokonanie weryfikacji zwrotu;

9.4        Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na dole strony, w zakładce zwroty; 

9.5      Żeby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.6      W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Towar zwrócony musi zostać doręczony do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym i nienoszącym śladów użytkowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7        Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej oryginalnej metody płatności dokonanej przez Konsumenta lub tradycyjnym przelewem bankowym, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami odesłania Towaru do Sprzedawcy;

9.8        Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru; 

9.9      Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: DTW Logistics/ Magazyn NUSA Store Kopytów 44E, budynek DC5, 05-870 Błonie  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

9.10      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Towar został przesłany omyłkowo, wtedy koszty zwrotu ponosi Sprzedawca;  

9.11     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.12      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru;

9.13     Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia; 

9.14     W przypadku omyłki w Zamówieniu, dokonanej z winy Sprzedawcy, Sprzedawca wyśle prawidłowo zamówiony Towar na własny koszt, pokryje również koszty odesłania błędnie wysłanego Towaru lub Sprzedawca sam odbierze Towar. Warunkiem przesłania Towaru jest jego obecność na magazynie. W przypadku braku na magazynie Sprzedawca zwróci Klientowi koszt Towaru wraz z kosztem dostawy. 

9.15      Personalizowane etui na paszport nie podlega zwrotowi ani wymianie. Jest to produkt dostosowany do potrzeb klienta, robiony ręcznie.

9.16.     Towary kupione na evencie "1 Urodziny Nusa"  (Biała Żyrafa) nie podlegają zwrotom. Prosimy o przemyślane zakupy.

 

§ 10

 Wyjątki od prawa odstąpienia

 

10.1    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

-     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. etiu na paszporty);

-         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 

-         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.;
-         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-            o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-           w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.;

-       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

10.2      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument;

10.3    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym; 

 

§ 11 Reklamacje

 

11.1      W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona;

11.2    Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 

-      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; 

-      przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

-      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

-      żądać usunięcia wady;

11.3    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Klient może użyć również formularza zwrotu, w którym jest punkt na temat określenia wady produktu; 

11.4      Dla oceny wad fizycznych Towaru, Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminu tj. contact@nusa-store.com;

11.5    Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: DTW Logistics/ Magazyn NUSA Store Kopytów 44E, budynek DC5, 05-870 Błonie;

11.6      Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie towaru w Sklepie;

11.7      Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: contact@nusa-store.com

11.8      Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni; 

 

§ 12 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

-      Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się

tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

-      pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. 

 

Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

-      bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
-      internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13  

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 

13.1         Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych   takich jak: 

·      zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,

·      prowadzenie Konta w Sklepie,

·      Newsletter (dostarczany przez FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków, NIP 6751496393, KRS: 0000497051), 

13.2         Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie;

13.3        Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 14 

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 

14.1      Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 13 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne;

14.2      Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

-       umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony;

-    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;

-       umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony;

14.3      Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich; 

14.3      Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

 

§ 15

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 

15.1      Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

-      wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, prowadzenie Konta);

-    Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@nusa-store.com 

-      Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

15.2      Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 

15.3      Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron;

 

§ 16  

Własność Intelektualna

 

16.1      Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.nusa-store.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anny Skury wykonującej działalność gospodarczą pod firmą WAW PROJECT - ANNA SKURA, ul. Elizy Orzeszkowej 12 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.nusa-store.com, bez zgody Usługodawcy; 

16.2    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.nusa-store.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną;

16.3    Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Towarów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.nusa-store.com należą do ich właścicieli i są zastrzeżone oraz używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Są one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 17  

Dane osobowe

 

17.1      Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności;

17.2      Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca;

17.3   Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

17.4      Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności; 

17.5      Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności; 

 

§ 18 

 Zastrzeżenia

 

18.1      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym;

18.2      Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia;

18.3      Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy;

18.4      Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

REGULAMIN - KARTA STAŁEGO KLIENTA, VOUCHER, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

 1. Postanowienia ogólne dla Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a.

  1.1.Niniejszy regulamin określa ogólne zasady przyznawania i używania Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a.

  1.2.Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  a)Regulamin - niniejszy regulamin Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a;

  b) Wydawca – Anna Skura prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WAW PROJECT - ANNA SKURA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby:, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@nusa-store.com

  c) Karta Stałego Klienta #NUSAGIRL lub KSK- karta na okaziciela, wydana przez Wydawcę w formie elektronicznej lub tradycyjnej, wydana na terenie Polski, który uprawnia Użytkownika do jego użytkowania w Sklepie Internetowym NUSA; nabywcy w formie elektronicznej kodu cyfrowego, na nośnikach danych określonych przez Wydawcę, w tym pocztą elektroniczną, w formie drukowanej;

  d) Voucher elektroniczny/drukowany Nusa lub Karta Upominkowa lub Voucher – bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym NUSA prowadzonym pod adresem www.nusa-store.com, udostępniany nabywcy w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub w formie drukowanej, wysyłanej na podany przez Nabywcę adres;

  e) Program Lojalnościowy lub Program – program dla klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Program mający na celu zbieranie punktów za każdy zakup, gdzie 1zł to 1 pkt, następnie zebrane punkty można wymienić na rabaty do wykorzystania w sklepie www.nusa-store.com.

  f) Konto Klienta lub Konto – konto klienta dostępne po podaniu danych osobowych i zaakceptowaniu regulaminu.

  g) Nabywca - osoba, która Sklepie Internetowym NUSA dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Vouchera; w odniesieniu do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie ( mail ), w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz Beneficjentów, lub w formie drukowanej na uzgodniony z Nabywcą adresem;

  h) Beneficjent – osoba otrzymująca od Nabywcy Voucher elektroniczny zakupiony przez Nabywcę;

  i) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, Programu Lojalnościowego, Voucher’a;

  j) Sklep Internetowy NUSA – sklep internetowy NUSA prowadzony przez Wydawcę pod adresem: www.nusa-store.com;


  2. Nabywanie oraz wykorzystanie VOUCHER’a


  2.1.Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego przelewem elektronicznym, kartą płatniczą (w tym lub kartą kredytową) określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Vouchera, który będzie uprawniać jego Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Sklepie Internetowym NUSA.

  2.2.W przypadku nabycia Vouchera w Sklepie Internetowym NUSA akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Przelewy24 oraz tPay i PayPal.

  2.3.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Vouchera lub Programu Lojalnościowego. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym NUSA.

  2.4.Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. IV.7 poniżej - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

  2.5.Voucher jest do kupienia w Sklepie Internetowym NUSA pod adresem www.nusa-store.com.

  2.6.Kwota Vouchera jest do jednorazowego użytku. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym na kwotę mniejszą niż określona na Vouchera, środki przepadają. Nie ma możliwości przywrócenia niewykorzystanych środków. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Voucher’a, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy za pośrednictwem wybranego przez siebie banku i metody płatności poprzez serwis Przelewy24, tPay lub PayPal

  2.7. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od momentu jego zakupu.

  2.8. W przypadku zwrotu zakupionych towarów poprzez Voucher, środki wracają na Voucher do ponownego wykorzystania.
  W przypadku nabycia Karty Upominkowej NUSA w Sklepie Internetowym NUSA, Nabywcy będącym konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach oraz warunkach określonych w regulaminie Sklepu Internetowego NUSA. Nabywca ponosi odpowiedzialność wobec Wydawcy za uszkodzenie Karty Upominkowej NUSA, w tym w razie naruszenia pola z kodem przypisanym do Karty Upominkowej NUSA.
  Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL lub dokonania jej doładowania będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.


  3. Zasady ogólne działania oraz warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego


  3.1. Przystąpienie do Programu jest automatyczne po założeniu konta klienta i zaakceptowania treści Regulaminu Sklepu oraz niniejszego Regulaminu.

  3.2. W Programie można brać udział po założeniu konta klienta i dokonaniu jednorazowego zakupu. Takie przystąpienie do Programu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

  3.4. Przystępując do Programu Lojalnościowego zawiera równocześnie umowę ze Sklepem Internetowym NUSA STORE prowadzonym przez WAW PROJECT - ANNA SKURA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby:, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Elizy Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, NIP: 5882167123, REGON: 360927465, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@nusa-store.com. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie („zwanym dalej Regulaminem”). Jeżeli Posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie lub odebranie dostępu do programu oraz przejęcie zgromadzonych przez Uczestnika punktów.

  3.5. Sklep Interentowy NUSA STORE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.

  3.6. Uczestnik poprzez zakładanie Konta Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez inne podmioty współpracujące z Sklepem w ramach Programu.

  3.7. Uczestnik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowym przy zakładaniu Konta Klienta. Tym samym Osoba taka nie jest wczytywana do bazy klientów i nie bierze udziału w Programie Lojalnościowym Sklepu Internetowego NUSA STORE.

  3.8. Uczestnik Programu gromadzi punkty, gdzie 1pkt to 1zł.

  3.9.Rabaty wynikające ze zrealizowanych punktów w ramach programu lojalnościowego dotyczą produktów oferowanych w cenach regularnych i nie łączą się z innymi akcjami promocyjnym organizowanymi przez Sklep Internetowy NUSA STORE, o ile regulamin tych akcji nie stanowi inaczej.

  3.10. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które skończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne i prawne. Uczestnikami programu mogą być zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.

  3.11. W przypadku zwrotu produktów za zamówienia lub całego zamówienia, zebrane punkty za zwracane rzeczy są usuwane.


  4. Wydanie i korzystanie z Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL


  4.1. Wydanie Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL przysługuje tylko klientom Sklepu Internetowego NUSA po wydaniu łącznie 5000 zł w Sklepie Internetowym NUSA. Program karty stałego klienta i zbierania środków obowiązuje od dnia 10.08.2020 roku.

  4.2. Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL nie może być doładowana w żaden sposób.

  4.3. Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL jest ważna rok i upoważnia klientów do darmowej wysyłki na terenie Polski od 150zł na kwotę produktów w koszyku (bez wliczonych kosztów wysyłki) oraz uprawnia klientów Sklepu Internetowego Nusa do dostępu do wcześniejszego dropa w sklepie Internetowym Nusa, t.j. 2 godziny przed każdą oficjalną premierą nowej kolekcji w firmy Nusa.

  4.4. Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL może być używana wyłącznie w Sklepie Internetowym NUSA pod adresem www.nusa-store.com

  4.5. Nabywca Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Beneficjenta lub Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Beneficjent lub Użytkownik poprzez użycie Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

  4.6.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL w następujących przypadkach:

  a) brakującej kwoty;

  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej NUSA (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy);

  4.7.Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

  4.8.W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Upominkowej NUSA Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – Wydawca udostępni Kartę Stałego Klienta #NUSAGIRL najszybciej jak to będzie możliwe.

  4.9.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL od momentu ich wydania (udostępnienia) Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca, Użytkownik lub Beneficjent nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi, Nabywcy lub Beneficjentowi Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej NUSA jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik lub Beneficjent tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Beneficjent lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

  4.10.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Internetowym Nusa w godzinach 09-17 lub drogą elektroniczną na adres mailowy contact@nusa-store.com, z dopiskiem "Karta Stałego Klienta #NUSA– reklamacja".

  4.11.Zwrot towarów – zasady rozliczeń

  W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Upominkowej NUSA, saldo Karty Upominkowej NUSA zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów. O ile zwrot dotyczy towarów zakupionych przy użyciu Vouchera elektronicznego, wówczas Użytkownik otrzyma w związku z dokonywanym zwrotem Kartę Upominkową NUSA uznaną kwotą określoną w zdaniu poprzednim.

  4.12.Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową NUSA będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Upominkowej NUSA.


  5.Postanowienia końcowe Wydanie (udostępnienie) Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.


  5.1. Karta Stałego Klienta #NUSAGIRL w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.

  5.2.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

  5.3.Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://nusa-store.com/pl/terms/regulamin-18.html

  5.4.Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Stałego Klienta #NUSAGIRL można uzyskać pod numerem telefonu obsługi klienta Wydawcy 534 000 985 oraz drogą elektroniczną contact@nusa-store.com

  5.5.Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych NUSA i zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych NUSA bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych NUSA Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.nusa-store.com/regulamin-18.html. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.nusa-store.com. W przypadku zakończenia realizacji Kart Upominkowych NUSA postanowienie pkt. IV.7 stosuje się odpowiednio

  6. Dane osobowe

  6.1.Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności;

  6.2.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Wydawca;

  6.3.Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

  6.4.Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności;

  6.5.Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności;
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel